Serveis

Autònom Bàsic

  • Presentació d’impostos trimestrals i resums anuals.
  • Els usuaris d’aquest servei envien un document que els facilitem nosaltres amb les seves factures introduïdes.
  • Els usuaris tenen servei de consultes.
  • Quota d’afiliació 15 euros/mes. (no inclou declaracions intracomunitàries ni importacions)

Autònom Plus

  • Presentació d’impostos trimestrals i resums anuals.
  • Els usuaris d’aquest servei envien mensualment tota la seva documentació i la recullen comptabilitzada i arxivada. (aquest servei te un màxim de documentació mensual aproximadament uns 100 documents).
  • Els usuaris tenen servei de consultes.
  • Quota d’afiliació 25 euros/mes. (no inclou declaracions intracomunitàries ni importacions)

Simpatitzant

  • Els usuaris tenen servei de consultes.
  • Quota d’afiliació 5 euros/mes.

Altres Serveis

Ser afiliats d’Intersindical-CSC autònoms us permetrà a banda de gaudir dels serveis inclosos a la vostra quota accedir a la resta de serveis a uns preus excepcionals. Aquest és un dels altres beneficis de formar part d’aquesta entitat.

Fiscal: Presentacions puntuals d’impostos.

Laboral: altes i baixes de treballadors, confecció de nòmines i documentació seguretat social.

Tràmits: Tot tipus de tràmits amb organismes públics (canvis de nom, recursos, projectes enginyeria per permís d’apertura etc.).

Renda: Confecció i presentació de la declaració de la renda.