Sabeu que els autònoms poden contractar sense perdre la tarifa plana?

mansAquesta llei no te caràcter retroactiu

La llei de foment i promoció del treball autònom, que va entrar en vigor el passat mes d’octubre, produeix canvis molt significatius en l’Estatut del Treball Autònom. Una de les peticions dels autònoms és ja una realitat gràcies a la nova normativa, que diu que els autònoms que es beneficien de la tarifa plana de 50 € en la seva quota mensual de Seguretat Social, ja poden contractar sense perdre aquesta bonificació.

Els autònoms que poden contractar sense perdre les seves bonificacions de la Seguretat Social són els següents:

  • Autònoms que, complint els requisits exigits a la tarifa plana de 50 euros, optin per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui. Aquesta bonificació és la que equival al 80 per cent de la quota que li pertanyi per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, durant els 6 primers mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta d’autònom.
  • Autònoms que puguin beneficiar-se de l’extensió de la tarifa plana de 50 € per ser homes menors de 30 anys o dones menors de 35.
  • Autònoms socis de societats laborals i els socis treballadors de cooperatives que siguin beneficiaris de la tarifa plana, o qualsevol de les dues bonificacions anteriors.
  • Treballadors per compte propi amb discapacitat que amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei han estat gaudint de les reduccions i bonificacions.

Aquesta normativa no té caràcter retroactiu, com s’ha publicat en diferents webs i fòrums. És a dir, que aquell autònom que va perdre la seva bonificació per contractar treballadors no recuperarà la bonificació.

Vols saber quina seria la teva pensió quan et jubilis?

Calculadora

Des del passat 5 de novembre es troba disponible a la pàgina web de la Seguretat Social, una calculadora que permet conèixer quina serà la teva pensió utilitzant un simulador creat per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Aquesta eina permet obtenir de forma immediata informació sobre les diferents modalitats de pensió de jubilació, d’acord amb la legislació aplicable en cada cas, i s’anirà actualitzant amb les modificacions que es vagin incorporant i que afectin a la pensió de jubilació.

Amb el simulador es podrà accedir a tota la informació dels diferents períodes cotitzats, les  dades de que disposa la Seguretat Social en relació a la persona, així com els terminis per accedir a la jubilació. També permetrà consultar l’estat dels tràmits de sol·licitud de les pensions, o demanar prestacions de maternitat, paternitat, jubilació, viduïtat o orfandat, així com simular una jubilació anticipada o demorada.

Per poder accedir a la informació cal registrar-se prèviament per obtenir un codi d’activació que es sol·licitarà amb el DNI electrònic o certificat digital. Si no es disposa de les eines digitals es pot aconseguir la informació de forma presencial a qualsevol oficina de la Seguretat Social o de l’Agència Tributària.