Que fer si ens equivoquem al fer una transferència?

TranferènciaTots nosaltres posem la màxima atenció a l’hora de fer una transferència, i amb raó, ja que equivocar-se anotant els números del compte és molt fàcil, i depèn de com no és tant fàcil recuperar els diners.

Quan podem anul·lar?

Un termini de 18 hores és el  temps que tenim, si ens hem equivocat en el moment de fer una transferència, per a poder anul·lar-la. Si hem realitzat la transferència després d’aquesta hora, tenim fins les 18h. del dia següent.

Com anul·lar la Transferència?

Sempre dins del termini horari que hem indicat anteriorment, si la transferència la hem realitzat des de l’oficina bancària, haurem d’anar-hi per tal ens ho l’anul·lin.

Si l’hem realitzat per Internet la podrem anul·lar nosaltres mateixos des de la pròpia plataforma on l’INE del banc.

Compte amb les transferències via banc d’Espanya que tant sols tenen uns pocs minuts per poder fer anul·lacions.

I si ja hem superat el termini horari? Que fem?

En aquest cas l’opció és posar-nos en contacte amb el banc n hem realitzat la transferència equivocada i indicar l’existència del error, en aquest cas el banc contactarà amb el titular i aquest haurà de donar permès per que el banc faci la devolució. Aquesta operació pot comportar cobrament de comissions per part del banc.

També podem intentar contactar directament amb el titular, però sempre l’haurem de localitzar nosaltres com puguem, ja que l’entitat bancària per llei de protecció de dades no ens facilitarà el contacte.

Podem en ultima instancia recórrer a la Via Judicial per apropiació indeguda sempre que l’import superi els 400 euros.

 

 

 

Sabeu que els autònoms poden contractar sense perdre la tarifa plana?

mansAquesta llei no te caràcter retroactiu

La llei de foment i promoció del treball autònom, que va entrar en vigor el passat mes d’octubre, produeix canvis molt significatius en l’Estatut del Treball Autònom. Una de les peticions dels autònoms és ja una realitat gràcies a la nova normativa, que diu que els autònoms que es beneficien de la tarifa plana de 50 € en la seva quota mensual de Seguretat Social, ja poden contractar sense perdre aquesta bonificació.

Els autònoms que poden contractar sense perdre les seves bonificacions de la Seguretat Social són els següents:

  • Autònoms que, complint els requisits exigits a la tarifa plana de 50 euros, optin per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui. Aquesta bonificació és la que equival al 80 per cent de la quota que li pertanyi per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, durant els 6 primers mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta d’autònom.
  • Autònoms que puguin beneficiar-se de l’extensió de la tarifa plana de 50 € per ser homes menors de 30 anys o dones menors de 35.
  • Autònoms socis de societats laborals i els socis treballadors de cooperatives que siguin beneficiaris de la tarifa plana, o qualsevol de les dues bonificacions anteriors.
  • Treballadors per compte propi amb discapacitat que amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei han estat gaudint de les reduccions i bonificacions.

Aquesta normativa no té caràcter retroactiu, com s’ha publicat en diferents webs i fòrums. És a dir, que aquell autònom que va perdre la seva bonificació per contractar treballadors no recuperarà la bonificació.

Facturar sense ser autònom. El gran mite.

Autònoms3

Tots nosaltres hem escoltat en aquesta frase en més d’una ocasió. Actualment la quota mínima d’autònom, independentment del que ingressem amb el nostre negoci, està fixada en 264,44 euros al mes, i s’ha de fer efectiva íntegrament. Es per això que persones que han de fer una tasca puntual o diverses de poca importància pensin, i amb raó, que no surt a compte donar-se d’alta al règim d’autònoms. També es fan aquest plantejament les persones que inicien una activitat durant els primers mesos, que són bàsicament en els que s’inverteix més que no pas s’ingressa, i per suposat aquest és el cas de conferenciants, tertulians etc.

És en aquest moment quan sorgeix el dubte i de la informació que es pot trobar en alguns fòrums, o de converses amb altres persones en la mateixa situació, es pot arribar a concloure que per quantitats mínimes, i en treballs esporàdics no cal donar-se d’alta. En canvi la realitat és que la Seguretat Social obliga a estar donat d’alta per a facturar “qualsevol feina”, independentment de la quantitat que s’ingressi o inclús del temps que s’hi dediqui. Tot i així cal constatar que en alguns casos podria arribar a ser possible fer-ho, emparant-se en buit legal, però també cal dir que això comporta riscos.

La legislació vigent en matèria d’activitats econòmiques obliga a totes persones que realitzen una activitat amb ànim de lucre, i que es consideri habitual, i que no tinguin un contracte de treball, a donar-se d’alta. Aquest terme d’habitual, segons la Seguretat Social, no te diferències entre donar una conferència un dia a la setmana o dedicar 40 hores a una activitat.

Aquest fet, com tots els que són interpretables, ha provocat diferents resultats, des  de casos amb sancions, fins a d’altres en els que quan s’ha recorregut a la justícia ordinària, i aquesta els ha donat la raó, en el fet de no haver de pagar. Degut a aquesta jurisprudència facturar sense ser autònom quan no s’arriben a un ingressos, que són els mínims interprofessionals, s’ha convertit en una situació més aviat alegal, però no il·legal, però tot i així hi ha risc de sanció, encara que en un baix percentatge.

Molt important. Que passa amb Hisenda?

Cal saber que no només hem d’acomplir les obligacions que ens imposa Seguretat Social, també hem d’acomplir les que ens marca Hisenda. Cal recordar  que tenim la obligació de declarar a Hisenda els ingressos obtinguts per IVA i per IRPF, presentant en primer lloc el model corresponent d’alta per activitat econòmica. I que existeix comunicació entre Seguretat Social i Hisenda.

De no fer-ho estaríem apropiant-nos indegudament dels impostos, i que, a banda de la nostra pròpia obligació, hem de tenir en compte que les empreses a les que hem presentat les nostres factures, si que ens declararan a Hisenda i si nosaltres no ho fem, Hisenda se n’adonarà.

Que podem fer?

Recomanar-vos de no treballar en negre, ja que a banda de córrer el riscos de ser sancionats, perjudiquem clarament el País.

Des de SOM AUTÒNOMS, pensem que millorar les nostres condicions és la única opció que ens queda i per poder fer-ho et necessitem amb nosaltres per a fer pinya i poder tots junts lluitar pels nostres drets.

Quan donar-se d’alta

En el cas dels treballadors per compte d’altri la quota de Seguretat Social es paga segons els dies d’alta, però en el cas dels autònoms es paga el mes sencer independentment del dia que et dónes d’alta.

També cal conèixer que solen cobrar l’últim dia hàbil del mes. En un mes de 31 dies si et dones d’alta el dia 30, per exemple, pagaràs la quota íntegra.